Fair Share -projekti

Fair Share –projektin tarkoitus on edistää reilun kaupan kaupankäyntiä tarjoamalla reilun kaupan yrittäjille interaktiivisen online-koulutusohjelman, jotta he voisivat parantaa osaamistaan reilun kaupan projektien saralla.

Lue lisää Fair Share –projektista ja/tai reilun kaupan kaupankäynnistä.

 

Mikä on Fair Share?

Fair Share –projektin tavoite on tukea reilun kaupan järjestelmää tarjoamalla räätälöity koulutusohjelma reilun kaupan yrittäjille, joka vastaa heidän tarpeitaan kasvattaa tehokkuuttaan. Tavoitteena on kehittää reilun kaupan yrittäjien mahdollisuuksia johtaa ja hallinnoida heidän liiketoimintaansa erilaisilla tasoilla, jotka määrittelevät mitä reilun kaupan yrittäjyys on: identiteetti, sosiaalinen ja taloudellinen osa-alue ja organisaatio- ja hallinnointirakenne.

Fair Share -projekti etenee askelittain rakentaakseen koulutusohjelman ja tehdäkseen siitä oleellisen reilun kaupan yrittäjien odotuksiin ja tarpeisiin nähden. Nykyisen reilun kaupan ja/tai sosiaalisille yrittäjille kohdistetun koulutustarjonnan kartoittaminen ja koulutustarpeiden ja –odotuksien tunnistaminen on ensimmäinen askel uuden ja merkityksellisen koulutusohjelman suunnitteluun. Seuraavassa vaiheessa kehitetään koulutussisältö ja interaktiivinen e-oppimisympäristö, joka testataan käytännössä kolmannessa vaiheessa. Seuraaviin askeleisiin kuuluvat validointi, käyttöönotto sekä oppimisvaikutusten ja e-oppimisohjelman arviointi kokonaisuudessaan.

Fair Share –projekti on kohdistettu nimenomaan reilun kaupan yrittäjille, mutta tarkoitus on yrittää myös tavoittaa muita tahoja, esimerkiksi sosiaaliset yrittäjät, opettajat, koulut, yliopistot, jne.

Lue lisää Fair Share –projektista ja tutustu e-oppimisympäristöön!

Mitä on reilu kauppa?

Reilu Kauppa

”Jos haluat edetä nopeasti, kulje yksin. Jos haluat edetä kauas, kulje yhdessä muiden kanssa.” (Afrikkalainen sanonta)

Reilu kauppa on liikekumppanuutta joka perustuu vuoropuhelulle, läpinäkyvyydelle ja kunnioitukselle tähdäten suurempaan tasa-arvoisuuteen kansainvälisessä kaupankäynnissä. Reilulla kaupalla on positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen koska se tarjoaa paremmat kaupankäyntiolosuhteet ja turvatut oikeudet pientuottajille ja heidän työntekijöilleen – erityisesti etelässä. Reilu kauppa on kuitenkin muutakin kuin kaupankäyntiä: se todistaa että parempi oikeudenmukaisuus maailman kaupankäynnissä on mahdollista, se tuo esille sääntöjen ja perinteisten kaupankäyntimenetelmien muutostarpeen, ja näyttää miten myös menestyvässä kaupankäynnissä voidaan myös asettaa ihmiset etusijalle.

Reilun kaupan pääperiaatteet:

  1. Pientuottajien pääsy markkinoille: Monet tuottajat jäävät suurimpien ja tuottoisimpien markkinoiden ulkopuolelle. Reilu kauppa auttaa tuottajia ymmärtämään perinteisten tuotantomenetelmien tuomat sosiaaliset hyödyt yhteisölle. Se myös auttaa lyhentämään kaupantekoketjua niin että tuottajalle jää enemmän tuotteen lopullisesta hinnasta.
  2. Tasa-arvoinen ja kestävää kehitystä tukeva kauppakumppanuus: Reilun kaupan kauppakumppanuudessa taloudellisesta näkökulmasta otetaan huomioon kaikki tuotannon kulut, mukaanlukien luonnonvarojen suojeleminen ja jatkokehitystarpeet. Osapuolet sitoutuvat pitkäaikaiseen kauppakumppanuuteen, joka mahdollistaa yhteistyön tiedon jakamisen ja suunnittelun kautta.
  3. Osaamisen kehittäminen: Reilun kaupan kauppakumppanuudet auttavat tuottajaa ymmärtämään paremmin markkinatilanteen ja –kehityksen sekä kehittämään tietotaitoa ja resursseja pystyäkseen paremmin hallitsemaan omaa elämäänsä.
  4. Asiakkaiden tietoisuuden lisääminen: Reilun kaupan kauppakumppanuus mahdollistaa tuottajien ja asiakkaiden kohtaamisen, sekä kuluttajjien tietoisuuden lisäämisen sosiaalisten olosuhteiden parantamisen ja muutosmahdollisuuksien suhteen.
  5. Reilu kauppa “sosiaalisen sopimuksena”: Reilua kauppaa käydään “sosiaalisen sopimuksen” alla, missä ostajat suostuvat tekemään enemmän kuin perinteisessä kaupankäynnissä, kuten maksamaan reilun hinnan. Vastapainoksi tuottajat käyttävät reilun kaupan tuomat edut sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen parantamiseen. Tässä mielessä reilu kauppa ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan kumppanuus muutoksen ja kehityksen aikaansaamiseen liiketoiminnan kautta.

((Charter of Fair Trade Principles, 09 December 2013 www.wfto.com) Foto-videoLöydä reilun kaupan tuottajien maailma:  http://vimeo.com/74713711

Reilu kauppa innovatiivisena liiketoiminnan muotona

“Meidän pitää oppia unelmoimaan uudelleen, mutta pitäen silmämme avoinna” Frans Van der Hoff, founder of Max Havelaar, the first Fairtrade label in 1988

Reilu kauppa on luonut pohjaa rohkaisemaan ja mahdollistamaan kuluttajat harkitsemaan ostopäätöstensä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia: raportoidut kuluttajien valinnat tarjoavat tärkeää tukea laajempaan kampanjointiin kansainvälisen kaupankäynnin uudistuksen ja reilumman taloudellisen järjestelmän puolesta.

Reilun kaupan tuotteet ovat tuotteita ja palveluita joiden tuottaminen, kaupankäynti ja myyminen on toteutettu reilun kaupan periaatteiden mukaisesti, ja, milloin mahdollista, todennettu luotettujen ja riippumattomien tahojen toimesta:

  • WTFO (Reilun kaupan merkki) – Tuotantoketjun sertifiointi, missä todennetaan että tuotteiden maahantuonti ja/tai jakelu on tehty sellaisen organisaation kautta jonka toiminnan ytimenä ovat reilun kaupan periatteet, ja joka markkinoinnissaan ottaa huomioon tietoisuuden lisäämisen ja kampanjoimisen, pääasiassa reilun kaupan liikkeissä
  • FLO (Reilun kaupan sertifikaatti) – Sertifiointijärjestelmä tuotteille, missä tuotteet jotka noudattavat tiettyjä kansainvälisiä vaatimuksia sertifioidaan todentamaan että niiden tuotanto, kaupankäynti, jatkojalostus ja pakkaaminen on tehty noiden kansainvälisien standardien mukaan ja että ne on markkinoitu supermarkettien kautta.

(Charter of Fair Trade Principles, 09 December 2013 www.wfto.com)   Foto-video3

Tutki reilun kaupan ketjua, tuotannosta myyntiin: ainutlaatuinen lisäarvo WFTO:lta, joka käsittää reilun kaupan tuottajat, vientiorganisaatiot, maahantuojat ja vähittäismyyjät. Reilun kaupan maailma: http://vimeo.com/74927625